ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ


ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ


ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΤΥΠΩΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΙΒΛΙΟ !!!
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ !!!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ


1.Τι είναι έθνος ή Πολιτεία
Έθνη ή Πολιτείς είναι σώματα πολιτικά ή Κοινότητες ανθρώπων. οι οποίοι συνέρχονται σε ΈΝΑ για να φροντήσουν με τις ενωμένεσ δυνάμεις τους ,την σωτηρλια και τις ωφέλειες τους (ΟΛΩΝ ΤΙΣ ΟΦΕΛΕΙΕΣ)

2. Το έθνος είναι πρόσωπο ΗΘΙΚΟ

Μια τέτοια κοινωνία έχει κοινά συμφέροντα και υποχρεώσεις. Βουλεύται και αποφασίζει από κοινού.
Είναι λοιπόν πρόσωπο (εννοεί νομικό) ΗΘΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ και έχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

4. ΠΩΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Ή ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΕΣ

5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

6. Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

7. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ονομάζομεν αναγκαίον δίκαιον των εθνών εκείνο , το οποίον συνίσταται εις την προσαρμογήν του φυσικού δικαίου εις τα έθνη. Είναι αναγκαίων , διότι υα έθνη υποχρεούνται απολύτος να το φυλάττωσι. Περιέχει δε τα παραγγέλματα του φυσικού νόμου προς τασ πολιυείας υας οποίας δεν υποχρεοί ολιγώτερον απο τους μερικούς . δια τον ήδη προεκτεθέντα λόγον . ότι αι πολιτείαι σύγκεινται εξ ανθρώπων . καο ότι ο φυσικός νόμος υποχρέοι τους ανθρώπους οπωσδήποτε ενεργούντες .. Ο Γρότιος και οι οπαδοί του καλούσι τούτο το δίκαιον εσωτερικόν δίκαιον των εθνών ως υποχρεούν την συνεύδησίν των .Άλλοι το ονομάζουσι φυσικόν δίκαιον των εθνών .

8. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ !!!

9. ΤΑ ΕΘΝΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΕΚΦΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 'Η ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ))

10. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

12. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14. ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ

15. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

17. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΟΥΣ

18. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

21. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ....Π.Α.Ρ.Α.Β.Ι.Α.Σ.Ε.Ω.Ν....ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

23. Ο Κ.Α.Ν.Ο.Ν.Α.Σ... ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

24. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

25. ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤ .. Ε.Θ.Ο.Σ.

26. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

28. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου